วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ  นางสาวคัมภีรพรรณ จันทร์แก้ว
รหัสประจำตัว 5346701051  
เกิดวันที่   9  สิงหาคม 2525  อายุ 28 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   88 ม.10 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง   จ.นครศรีธรรมราช 80250
ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.1  ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี 84250
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  วิชาเอกคณิตศาสตร์   วิชาโทวัดผลทางการศึกษา
คติพจน์ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น